Tävlingar i Gamla Tennishallen    

(med reservation för ändringar)

    Hösten 2022

    November
    26-27 nov - BMK i B-hallen hela lördag & Söndag


Tillbaka till