Vi säljer av alla våra fastigheter.
Därför tar vi inte emot några intresseanmälningar till lägenheter.Postadress:
Bockholmsvägen 21
441 35 Alingsås
Besöksadress:
Tennisvägen 8
441 55 Alingsås

Kontakt:
Mail: till@cissusab.se
Tel: 0322-179 35