Lasse
Vd, har koll på det mesta. Har du frågor som gäller våra fastigheter och lokaler är det Lasse som du skall prata med.
E-post: lasse@cissusab.se
Tel: 0322-654000


Daniel
Driftsansvarig, Gamla Tennishallen. Gäller ditt ärende någon av våra lokaler i Gamla Tennishallen så prata med Daniel. Han ser också till att vår IT fungerar.
E-post: daniel@cissusab.se
Tel: 0322-654001


Jenny
Projektledare, administratör. Allt som gäller Brf Trädkronan har Jenny koll på. Har du frågor om hyra, fakturor och liknande skall du också prata med henne.
E-post: jenny@cissusab.se
Tel: 0322-660290


Kontakt:
E-post: till@cissusab.se
Tel: 0322-179 35


Besöksadress:
Tennisvägen 8
441 55 Alingsås


Postadress:
Bockholmsvägen 21
441 35 Alingsås