Vår historia
1989 slog Lasse Lindholm i sin första spik i egen regi. Cissus Bygg AB hade
startat upp sin byggverksamhet. Som mest var det 6 anställda. Drömmen om
att äga och förvalta fastigheter fanns där från början och växte sig allt starkare.

1991 köpte Lasse sitt första hyreshus på Tomtevägen i hemstaden Alingsås.
Detta blev starskottet till dagens verksamhet där vi enbart spikar på våra egna
byggnader. Vi äger och förvaltar både en idrottshall, flertalet hyreshus och
olika typer av lokaler.

27 år senare uppdaterar vi vårt namn till Cissus AB.

Vår affärsidé
Cissus AB erbjuder trivsamma boenden och ändamålsenliga lokaler. Att kunna ge
personlig och snabb service är viktigt för oss så därför finns alla våra fastigheter
i Alingsås. Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt befintliga bestånd samt
att utöka det.

Vår vision
Att förvalta, förvärva och bygga nytt. Allt med miljö och kvalité i fokus.
Postadress:
Bockholmsvägen 21
441 35 Alingsås
Besöksadress:
Tennisvägen 8
441 55 Alingsås

Kontakt:
Mail: till@cissusab.se
Tel: 0322-179 35